Hotararea Guvernului nr. 897/2012 privind aprobarea schemei “Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de seceta manifestat in anul agricol 2011-2012 asupra culturilor agricole” a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 639, din 7 septembrie 2012.{jcomments on}


Potrivit actului normativ, producatorii agricoli care, din cauza secetei, au inregistrat anul acesta pierderi ale productiei vor primi, din partea statului, un ajutor financiar in cuantum de 100 de lei pe hectar. Ajutorul se va acorda pentru suprafete cuprinse intre 1 ha si maxim 10 ha inclusiv, informeaza Ministerului Agriculturii (MADR), care a publicat pe site-ul propriu un document de presa privind punerea in aplicare a HG nr. 897/2012.

Cine poate aplica?
Conform HG nr. 897/2012, beneficiarii schemei ajutor sunt:
fermieri persoane fizice;
persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale constituite potrivit OUG nr. 44/2008, persoane juridice precum si orice forme asociative cu sau fara personalitate juridica care detin suprafete de culturi agricole in teren arabil si au infiintat culturi in toamna anului 2011, primavara anului 2012.
Fermierii vor primi 100 lei/ha insa, potrivit actului normativ, suma maxima a ajutorului NU poate depasi echivalentul in lei a 7.500 euro pentru fiecare beneficiar, pe parcursul a 3 ani.

Potrivit MADR, resursele financiare necesare aplicarii schemei de ajutor sunt de aproximativ 42,8 milioane euro si se asigura de la bugetul de stat. De asemenea, sursa citata precizeaza ca numarul estimat de beneficiari este de aproximativ 573.000 de fermieri, iar suprafata de teren arabil pentru care se acorda sprijinul este de aproximativ 1,9 milioane ha.

Ce trebuie sa aiba in vedere beneficiarii pentru a primi ajutorul de minimis

Conform comunicatului MADR, fermierii a caror productie a fost afectata de seceta si care vor sa obtina sprijin financiar de la stat trebuie sa aiba in vedere urmatoarele:
sa exploateaze suprafete de culturi agricole in teren arabil de minim un hectar si maxim 10 hectare, inclusiv;
sa nu renunte la calitatea de producatori agricoli care exploateaza suprafetele de teren pentru care primesc sprijinul in cauza, pe o perioada de trei ani, incepand cu anul in care sprijinul financiar a fost acordat;
sa formuleze cereri de sprijin financiar, la Directiile pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti in a caror raza teritoriala se afla suprafetele in cauza, in situatia in care un producator agricol detine in exploatatie suprafete de teren arabil care sunt situate in unitati administrativ-teritoriale din judete diferite, cu obligatia incadrarii in plafonul maxim al ajutorului de minimis;
plafonul maxim al sprijinului financiar in cadrul schemelor de minimis, nu poate depasi echivalentul in lei a 7500 euro/ beneficiar/3 ani;
primesc ajutorul de minimis atat fermierii care sunt inregistrati in evidentele Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) cu cereri unice de plata pe suprafata pentru anul 2012, cat si fermierilor care nu sunt cuprinsi in aceste evidente pentru campania de plati pe suprafata 2012;
dovada exploatarii terenurilor si existentei culturilor agricole este evidentiata in adeverinta de la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura;
exista situatii in care solicitantul sprijinului financiar are culturi agricole in teren dobandit ulterior depunerii formularului de cerere la APIA, in anul 2012 (1 ha constituit din parcele mai mici de 0,3 ha).
Ce documente sunt necesare pentru a obtine ajutorul?

HG nr. 897/2012 stabileste ca, pentru a obtine sprijinul financiar, solicitantii trebuie sa completeze o cerere, pe care o vor depune la directiile pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti in a caror raza teritoriala se afla terenurile. In plus, cererea va fi insotita de urmatoarele documente:
o copie a BI/CI al/a solicitantului sau, dupa caz, imputernicire/procura notariala si o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;
dovada cont activ banca/trezorerie;
copie a cererii unice de plata pe suprafata pentru anul 2012, certificata prin inscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul” de centrele locale sau judetene, dupa caz, respectiv al municipiului Bucuresti, ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, dupa caz;
adeverinta in original, care sa ateste, conform inscrisurilor din Registrul agricol, suprafata de teren utilizata de solicitant in baza oricarui act juridic care confera dreptul de folosinta asupra terenului in cauza, pentru beneficiarii prevazuti la art. 3, din care sa reiasa ca detin suprafete de culturi agricole in teren arabil
Cum si unde se depun documentele?

Potrivit MADR, cererile, insotite de documentele prevazute in HG nr. 897/2012, se depun de catre solicitant la Directiile pentru agricultura judetene. Totusi, aceste acte pot fi depuse si la primarii, care le vor transmite mai departe Directiilor pentru agricultura judetene.

In situatia in care solicitantii nu detin copia cererii unice de plata pe suprafata pentru anul 2012 eliberata de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), primariile transmit tabelul cu solicitanti la APIA, in vederea eliberarii acestor documente. APIA elibereaza documentele si le transmite la DAJ, informeaza MADR. "Cererile intocmite de solicitanti, impreuna cu celelalte documente, sunt trimise de Primarii la Directiile pentru agricultura judetene, pentru a fi anexate documentelor primite de la APIA", se mai arata in documentul de presa.

Directiile pentru agricultura judetene preiau cererile de la Primarii si solicita la APIA obtinerea copiei cererii unice de plata pe suprafata pentru anul 2012, in situatia in care aceasta nu se regaseste la documentatia depusa.

Dosarul complet se depune pana la data limita de 15 octombrie 2012, iar ajutorul financiar va fi acordat incepand cu data de 1 noiembrie 2012.

"Consider ca este un efect extrem de important pe care Guvernul il face in aceasta perioada, nu foarte buna din punct de vedere economic. Am luat aceasta masura tocmai pentru a arata preocuparile pentru dezvoltarea agriculturii ca motor principal pentru sustinerea economiei romanesti. La inceputul lunii octombrie vom stabili, prin Hotarare de Guvern, si nivelul sprijinului pe care il vor primi cei 1 milion de fermieri care au facut cerere catre APIA, nivel care va fi mult peste cel al anului precedent", declara, zilele trecute, ministrul agriculturii, Daniel Constantin.

Sursa: avocatnet.ro