copil calatoriiCetățenii români minori pot călători în străinătate numai însoțiți, cu acordul părinților sau al reprezentanților legali (Legea nr. 248/2005).
Poliţia de frontieră permite ieşirea din România a cetăţenilor români minori numai dacă sunt însoţiți de o persoană fizică majoră. Totodată, potrivit noii legi, intrate în vigoare din octombrie 2016, minorii români, REZIDENŢI în Italia, pot călători în România, însoțiți de unul dintre părinți, fără să mai fie nevoie de acordul scris al celuilalt părinte.

Documente necesare pentru a călători în Italia (solicitate LA IEȘIREA din România):

CAZUL 1 - minorul călătorește însoțit de ambii părinți
Documentul de călătorie al minorului (paşaport românesc valabil SAU carte de identitate românească valabilă).

CAZUL 2 - minorul călătorește însoțit de un singur părinte
Documentul de călătorie al minorului (paşaport românesc valabil SAU carte de identitate românească valabilă);

ORICARE (unul singur) din următoarele documente, după caz:
Declarația autentificată de acord a părintelui care nu însoțește minorul
SAU
Orice document eliberat de autoritățile italiene care atestă REZIDENȚA minorului în Italia (carte de identitate italiană, atestat de rezidență etc.)
SAU
Pașaportul românesc al minorului pe care să fie înscris DOMICILIUL în Italia (CRDS);
SAU
Hotărârea judecătorească rămasă definitivă (şi irevocabilă) de încredințare a minorului;
SAU
Certificatul de deces al celuilalt părinte.

CAZUL 3 - minorul călătorește însoțit de o altă persoană fizică majoră / reprezentant legal (fără părinți)
1. Documentul de călătorie al minorului (paşaport românesc valabil SAU carte de identitate românească valabilă);
2. Certificatul de cazier judiciar al persoanei însoțitoare.
3. ORICARE (unul singur) din următoarele documente, după caz:
Declarația autentificată de acord a părinților;

SAU
Orice document eliberat de autoritățile italiene care atestă REZIDENȚA minorului în Italia (carte de identitate italiană, atestat de rezidență, etc.);

SAU
Pașaportul românesc al minorului pe care să fie înscris DOMICILIUL în Italia (CRDS).

Documente necesare pentru a călători în România (solicitate LA IEȘIREA din Italia):
Documentul de călătorie al minorului (paşaport românesc valabil SAU carte de identitate românească valabilă).
În cazul în care minorul nu deține sau nu a deținut niciodată documente românești valabile, acestea vor trebui obținute înaintea efectuării călătoriei.
Declarația celuilalt părinte, declarația ambilor părinți sau, după caz, a părintelui căruia i-a fost încredințat minorul, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească, a părintelui supraviețuitor sau a reprezentantului sau legal, privind acordul acestora cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate la ieșirea din România, nu este necesară atunci când minorul, cetățean român cu domiciliul sau reședința în țara de destinați, se deplasează însoțit în această țară.

Dacă minorul respectiv călătorește în altă țară decât cea în care își are domiciliul sau reședința, însoțit de către un părinte sau un alt însoțitor major, este necesară declarația care să cuprindă acordul părintelui / părinților / reprezentantului legal cu privire la călătoria minorului.

NOTE:
În cazul minorilor cu dublă cetățenie – română și italiană (ai căror părinți au cetățenia română și italiană), la ieșirea din Italia, se va aplica legea italiană. Aceștia pot utiliza ca document de călătorie cartea de identitate italiană și pașaportul italian. Pentru informații suplimentare, în acest caz, vă rugăm să contactați și autoritatea italiană competentă: Questura.
Atenție! în această categorie NU se înscriu toți minorii născuți în Italia!
În situaţia în care poliţiştii de frontieră români constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Legea 248/2005 pentru ca minorul să iasă din România, vor întrerupe călătoria acestuia.
Informațiile de mai sus sunt valabile pentru călătoria cu orice mijloace de transport (autovehicule personale, autocare, trenuri, companii aeriene, etc).

Mai multe detalii pe site-ul Poliției de frontieră române.