apostila

De pe 16 februarie 2019 a început să se aplice în mod direct Regulamentul (UE) 2016/1191 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016, care prevede, printre altele, eliminarea între statele membre UE a unor formalități privind documentele oficiale cum sunt apostilarea și supralegalizarea.

 

Regulamentul mai cuprinde și eliminarea prezentării unei copii certificate a documentelor oficiale, precizând: "În cazul în care un stat membru impune prezentarea unui document oficial original eliberat de autoritățile altui stat membru, autoritățile statului membru în care este prezentat documentul oficial nu solicită de asemenea prezentarea copiei certificate a acestuia. Atunci când un stat membru permite prezentarea unei copii certificate a unui document oficial, autoritățile respectivului stat membru acceptă o copie certificată întocmită într-un alt stat membru".

Documentele oficiale acoperite prin acest regulament european sunt:

  • documentele care emană de la o autoritate sau de la un funcționar al unei jurisdicții a statului, inclusiv cele care emană de la ministerul public, de la un grefier sau de la un executor
  • documentele administrative;
  • actele notariale;
  • certificate oficiale depuse pe acte sub semnătură privată, cum ar fi certificatele oficiale privind mențiuni de înregistrare, viza de învestire cu data certă și legalizări de semnătură;
  • documentele întocmite de către agenți diplomatici sau consulari ai unui stat membru, care își desfășoară activitatea pe teritoriul oricărui stat în calitate oficială, în cazul în care documentele respective trebuie să fie prezentate pe teritoriul altui stat membru sau agenților diplomatici sau consulari ai unui alt stat membru, care își desfășoară activitatea pe teritoriul unui stat terț.

al căror scop principal este de a stabili unul sau mai multe dintre următoarele elemente:

nașterea;

faptul că o persoană este în viață;

decesul;

numele;

căsătoria, inclusiv capacitatea de căsătorie și starea civilă;

divorțul, separarea de drept sau anularea căsătoriei;

parteneriatul înregistrat, inclusiv capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat și statutul de parteneriat înregistrat;

desfacerea unui parteneriat înregistrat, separarea de drept sau anularea unui parteneriat înregistrat;

filiația;

adopția;

domiciliul și/sau reședința;

cetățenia;

absența cazierului judiciar, cu condiția ca astfel de documente oficiale să fie emise pentru un cetățean al Uniunii de către autoritățile din statul membru al cărui cetățean este acesta.

Aggiungi commento


Codice di sicurezza
Aggiorna