Pentru ca un minor, cu părinte/părinţii cetăţean/cetăţeni român/i, să călătorească din Italia în Romania, sau alt stat, cu un document de călătorie românesc nu este necesar acordul părinţilor/părintelui.

Acordul părinţilor/părintelui/tutorelui este solicitat numai la ieşirea din România a unui copil minor, care călătoreşte în străinătate, neînsoţit de părinţi sau doar cu un singur părinte.

Daca minorul este însoţit la ieşirea din România de o persoană, alta decat părinţii săi, aceasta trebuie să fie în posesia cazierului judiciar.

{jcomments on}Declaraţia prin care se exprimă acordul părintelui/părinţilor este valabilă pentru o singură ieşire din România.

Declaraţia trebuie dată de către părinţii/părintele care nu însoţesc/însoţeşte minorul la ieşirea din România.

Pentru autentificarea acestei declaraţii la Secţia Consulară, este necesar să vă prezentaţi cu un document de identitate românesc valabil (paşaport/carte de identitate), în original şi copie, hotărâre de divorţ în original (dacă este cazul) şi  să achitaţi o taxă consulară de numai 70 euro.

Solicitantul trebuie sa cunoasca datele de identificare ale persoanei ce urmeaza a fi împuternicita (numele, prenumele, data si locul nasterii, domiciliul, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, denumirea autoritatii emitente si data eliberarii acestuia), precum si datele de identificare ale copilului (numele, prenumele, data si locul nasterii, domiciliul, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate).