Vă puteţi prezenta demisia fără să prezentaţi o justificare, respectând doar obligaţia preavizului. Prin publicarea în Monitorul Oficial a Legii nr. 133 din 06.08.2008, a fost înlăturată obligaţia de a depune demisia utilizând formulare informatice puse la dispoziţie de către Ministerul Muncii. Astfel, demisia poate fi prezentată în formă liberă, dacă în contractele colective de muncă nu sunt alte indicaţii în acest sens.

În prezent, potrivit dispoziţiilor legale, lucrătorul are dreptul să îşi dea demisia pentru justă cauză, fără a respecta perioada de preaviz, ceea ce nu implică neacordarea indemnizaţiei de înlocuire a preavizului. Art. 2119 din Codul Civil lasă jurisprudenţei sarcina de a dezvolta cazurile particulare de "justă cauză". Institutul Naţional pentru Protecţie Socială (INPS), prin Circulara nr. 163/2003, stabileşte, pornind de la ceea ce s-a stabilit prin jurisprudenţă, că lucrătorii pot demisiona "din justă cauză" din următoarele motive:

{jcomments on}- neplata drepturilor salariale;

- lucrătorul a fost hărţuit sexual la locul de muncă;

- atribuţiile lucrătorului au fost modificate în mod agravant;

- hărţuire socio-profesională (mobbing), prăbuşirea echilibrului psihico- fizic al lucrătorului din cauza unor comportamente asupritoare ale personalului ierarhic superior sau ale colegilor. Hărţuirea socio-profesională reprezintă o formă acceptată de jurisprudenţă;

- variaţii însemnate ale condiţiilor de muncă, în urma cesiunii firmei către alte persoane;

- schimbarea locului de muncă de la un sediu la altul, fără să existe "motive tehnice, organizatorice şi productive dovedite", prevăzute prin art. 2103 din Codul Civil (Sentinţa Curţii de Casaţie nr. 1074/1999);

- comportament ofensator al personalului ierarhic superior (Sentinţa Curţii de Casaţie nr. 5977/1985).

 

INPS poate recunoaşte acordarea indemnizaţiei de şomaj numai în cazul în care există unul din motivele indicate prin jurisprudenţă.

Conform sentinţei Curţii Constituţionale nr. 269/24 iunie 2002, demisiile pentru cauză justă, determinând o stare de şomaj involuntar, nu exclud acordarea indemnizaţiei ordinare de şomaj. INPS, prin circulara nr. 163/2003 a evidenţiat care sunt documentele pe care lucrătorul trebuie să le prezinte institutului, în acest sens.

In special, lucrătorul trebuie să îndeplinească stagiul de cotizare obligatoriu şi să anexeze cererii, documentaţie din care să rezulte voinţa acestuia de a se "apăra în justiţie" referitor la comportamentul ilicit al angajatorului luându-şi angajamentul să comunice rezultatul conflictului judiciar sau extrajudiciar. în cazul în care nu sunt recunoscute motivele de justă cauză a demisiei, INPS îşi va recupera de la lucrător sumele acordate cu titlu de indemnizaţie de şomaj. Somerul trebuie să se adreseze Centrului de ocupare competent, pentru a se înscrie pe listele persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, furnizând informaţii asupra carierei profesionale.

Simultan se poate elibera o declaraţie care să ateste disponibilitatea imediată de ocupare a unui loc de muncă. Este evidenţiat faptul că, în lipsa prezentării lucrătorului la Centrul de ocupare competent teritorial şi a eliberării respectivei declaraţii, persoana respectivă nu va mai figura ca şomer, ci ca persoană care s-a retras din câmpul muncii. Se consiliază solicitarea înscrierii pe listele de mobilitate, anexând documentaţia care să demonstreze prezentarea cererii pentru recunoaşterea cauzei juste.