Despăgubirile pentru malpraxis in Romania pot fi solicitate şi se plătesc şi către persoanele care nu au plătit contribuţia datorată la sistemul public de sănătate. Despăgubirile se acordă indiferent de locul în care a fost acordată asistenţă medicală.  Ele se acordă şi când pacientul nu a primit asistenţă medicală, deşi starea sa de sănătate o impunea.

Malpraxisul este definit în legea Sănătăţii ca eroare profesională săvârşită în exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, care generează prejudicii asupra pacientului, şi care implică răspunderea civilă a personalului medical şi a spitalului. Vorbim de erori ale personalului medical, produse din neglijenţă, imprudenţă, cunoştinţe medicale insuficiente, sau când personalul medical îşi depăşeşte limitele competenţei (cu excepţia cazurilor de urgenţă în care nu este disponibil personal medical calificat).

 

{jcomments on}E important de precizat că răspunderea civilă reglementată prin lege nu îl exonerează pe cel responsabil de erorea medicală de angajarea răspunderii penale, dacă fapta sa constituie infracţiune.

Actele de malpraxis se prescriu în termen de un an de la producerea prejudiciului, cu excepţia faptelor care reprezintă infracţiuni, prevede proiectul de lege.

Proiectul de lege a Sănătăţii mai stipulează că toate persoanele implicate în actul medical vor răspunde proporţional cu gradul de vinovăţie al fiecăreia.

 

Ce prevede Legea în ceea ce priveşte despăgubirile de malpraxis

 

 • Despăgubirile se pot stabili pe cale amiabilă, în cazurile în care este evidentă şi certă răspunderea civilă a personalului medical care a greşit.

 

 • Despăgubirile se acordă indiferent de locul în care a fost acordată asistenţă medicală.

 

 • Despăgubirile pot fi solicitate şi se plătesc şi către persoanele care nu au plătit contribuţia datorată la sistemul public de sănătate.

 

 • Asiguratorul acordă despăgubiri pentru sumele pe care personalul medical este obligat să le plătească pacientului, cu titlu de despăgubire şi cheltuieli de judecată.

 

 • Asiguratorul plăteşte nemijlocit despăgubirile pacientului prejudiciat, dacă acestea nu au fost achitate de personalul medical care a intervenit greşit.

 

 • În cazul în care persoana căreia i s-a acordat asistenţă medicală inadecvată a murit, despăgubirile se acordă succesorilor în drepturi ai pacientului care le-au solicitat.

 

 • Despăgubirile vor include şi cheltuielile de judecată. Acestea din urmă sunt incluse în limita răspunderii, stabilită prin poliţa de asigurare.

 

 

 • Despăgubirile se plătesc şi în cazul în care pacientul prejudiciat (sau decedat) nu are domiciliul sau reşedinţa în România, cu excepţia cetăţenilor din Statele Unite ale Americii, Canada şi Australia.

 

 

 • E important de precizat că despăgubirile se achită şi atunci când asistenţa medicală nu s-a acordat, deşi starea persoanei care a solicitat sau pentru care s-a solicitat asistenţa medicală impunea această intervenţie.

 

 

Despăgubirile pot fi recuperate în următoarele cazuri:

 

 • Când personalul medical a încălcat intenţionat standardele de asistenţă medicală;

 

 • Când vătămarea sau decesul pacientului se datorează unor vicii ascunse ale echipamentului, a instrumentarului medical, sau a unor efecte secundare necunoscute ale medicamentelor administrate;

 

 • Când vătămarea sau decesul pacientului se datorează persoanalului medical şi problemelor cu aparatura medicală, de care se face vinovată unitatea medicală în care s-a acordat asistenţă medicală.

 

 • Când vătămarea sau decesul pacientului se datorează neacordării tratamentului adecvat, stabilit prin standarde medicale recunoscute (sau alte acte normative în vigoare).

 

 • Când pacientul vătămat a primit asistenţă medicală (şi aceea – inadecvată), fără să-şi dea consimţământul, şi fără să se afle într-o situaţie de urgenţă.

 

Atenţie!

În situaţii de urgenţă medicală, în care pacientul a primit asistenţă medicală în interesul său, dar fără să i se facă toate investigaţiile şi fără să se ştie istoricul bolilor sale (el fiind inconştient sau incapabil să coopereze cu medicul pentru a-i furniza aceste date), despăgubirile nu se recuperează de la personalul medical responsabil de malpraxis. Chiar dacă pacientul a decedat.

 

Cine este obligat să încheie o asigurare de malpraxis

 

 • Medicii sunt obligaţi să încheie o asigurare de malpraxis pentru cazurile de răspundere civilă profesională pentru prejudicii produse pacientului prin intervenţie medicală inadecvată.
 • Furnizorii de produse şi servicii medicale, sanitare sau farmaceutice sunt obligaţi să încheie o asigurare de răspundere civilă pentru prejudiciile produse pacienţilor (direct sau indirect) de viciile ascunse ale echipamentelor şi dispozitivelor medicale, substanţelor medicamentoase şi materiale sanitare, în perioada de garanţie sau valabilitate.

 

Malpraxis-ul este reglementat la Titlul X – Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare, farmaceutice (paginile 49-56 din proiectul de lege a Sănătăţii).