La domanda di partecipazione al VI bando generale per l’assegnazione degli alloggi sociali, compilata dal richiedente esclusivamente sui moduli predisposti dal Comune, firmata e munita di marca da bollo da 14,62 Euro, deve essere presentata dal giorno 23 gennaio 2012 al 6 aprile 2012. I moduli possono essere ritirati presso le sedi di tutte le Circoscrizioni e presso i centri di raccolta di seguito indicati. Il modulo di domanda è altresì reperibile sul sito della Citta’ (www.comune.torino.it) alla pagina Informacasa.

Despăgubirile pentru malpraxis in Romania pot fi solicitate şi se plătesc şi către persoanele care nu au plătit contribuţia datorată la sistemul public de sănătate. Despăgubirile se acordă indiferent de locul în care a fost acordată asistenţă medicală.  Ele se acordă şi când pacientul nu a primit asistenţă medicală, deşi starea sa de sănătate o impunea.

Malpraxisul este definit în legea Sănătăţii ca eroare profesională săvârşită în exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, care generează prejudicii asupra pacientului, şi care implică răspunderea civilă a personalului medical şi a spitalului. Vorbim de erori ale personalului medical, produse din neglijenţă, imprudenţă, cunoştinţe medicale insuficiente, sau când personalul medical îşi depăşeşte limitele competenţei (cu excepţia cazurilor de urgenţă în care nu este disponibil personal medical calificat).

Se poate face on-line accesand site-ul www.torifacile.it, unde se completeaza un modul special. Aceasta se poate face doar in cazul in care evenimentul, casatoria, nasterea sau decesul, a avut loc pe teritoriul orazului Torino sau este transcris in registrele Starii civile alle orasului.

Certifcatele anagrafice( de resedinta, statutul de familie sau altele) pot fi cerute si telefonic la numarul de tel: 011.4425200.

Familiile muncitorilor aflati in strainatate au dreptul la prestatii familiale din statele in care lucreaza.

Aceste drepturi au intrat in vigoare la data aderarii Romaniei la UE, si sunt reglementate de Regulamentul CE nr.1408/71 referitor la aplicarea regimurilor de securitate sociala salariatilor, lucratorilor independenti si membrilor familiilor acestora care se deplaseaza in interiorul Comunitatii.

Prestatiile familiale de care pot beneficia, potrivit legislatiei romane, muncitorii salariati si cei independenti care isi exercita activitatea pe teritoriul Uniunii Europene sunt alocatia de stat pentru copii si indemnizatia pentru cresterea copilului sau, dupa caz, stimulentul lunar.

Pentru a avea acces la aceste prestatii familiale, persoanele interesate trebuie sa cunoasca cele doua formulare europene aplicabile si anume formularul E411 – cererea de informatii privind dreptul la prestatiile familiale in statul de resedinta al familiei si E401 – atestat privind componenta familiei in vederea acordarii prestatiilor familiale.

Primăria din Torino a activat listele de înscriere pentru obţinerea ajutorului acordat familiilor numeroase (4 sau mai mulţi copii) pentru acoperirea cheltuielilor susţinute în 2011. Înscrierea poate fi făcută până în data de 2 noiembrie 2011.

Pot face cerere familiile cu domiciliul in Torino chiar daca sunt straini, comunitari sau nu, dar cu acte in regula pe teritoriul italian.
Se tine cont de indicatorul ISEE al familiei care trebuie sa fie mai mic de  € 29.000,00. Formularele, cat si mai multe alte detalii le gasiti pe http://www.comune.torino.it/assegni/.

Formularele trebuie sa fie prezentate pana pe data de 2 noiembrie la biroul Assegni statali alle famiglie din Via Bruino nr. 4 Torino. Pentru alte informatii puteti contactata numarul verde: 800732040.

Vă puteţi prezenta demisia fără să prezentaţi o justificare, respectând doar obligaţia preavizului. Prin publicarea în Monitorul Oficial a Legii nr. 133 din 06.08.2008, a fost înlăturată obligaţia de a depune demisia utilizând formulare informatice puse la dispoziţie de către Ministerul Muncii. Astfel, demisia poate fi prezentată în formă liberă, dacă în contractele colective de muncă nu sunt alte indicaţii în acest sens.

În prezent, potrivit dispoziţiilor legale, lucrătorul are dreptul să îşi dea demisia pentru justă cauză, fără a respecta perioada de preaviz, ceea ce nu implică neacordarea indemnizaţiei de înlocuire a preavizului. Art. 2119 din Codul Civil lasă jurisprudenţei sarcina de a dezvolta cazurile particulare de "justă cauză". Institutul Naţional pentru Protecţie Socială (INPS), prin Circulara nr. 163/2003, stabileşte, pornind de la ceea ce s-a stabilit prin jurisprudenţă, că lucrătorii pot demisiona "din justă cauză" din următoarele motive:

Pentru ca un minor, cu părinte/părinţii cetăţean/cetăţeni român/i, să călătorească din Italia în Romania, sau alt stat, cu un document de călătorie românesc nu este necesar acordul părinţilor/părintelui.

Acordul părinţilor/părintelui/tutorelui este solicitat numai la ieşirea din România a unui copil minor, care călătoreşte în străinătate, neînsoţit de părinţi sau doar cu un singur părinte.

Daca minorul este însoţit la ieşirea din România de o persoană, alta decat părinţii săi, aceasta trebuie să fie în posesia cazierului judiciar.

Ambasada României în Italia avertizează cetăţenii români cu privire la dezavantajele muncii fără forme legale.

Lucrătorii care acceptă să lucreze în condiţii de ilegalitate se expun următoarelor riscuri:

· întâmpină dificultăţi în a se înscrie la Registrul de evidenţă a populaţiei (Anagrafe) şi în a obţine dreptul de şedere, pentru perioade mai mari de trei luni;

· sunt lipsiţi de protecţie socială; nu beneficiază de prestaţiile oferite de sistemul de securitate socială: alocaţia pentru nucleul familial, indemnizaţia de maternitate (în cazul femeilor), ajutorul de şomaj, pensia (neincluderea în stagiul de cotizare a perioadei lucrate), asistenţă medicală (în natură) în caz de boală, etc.;

Consulatul general traduce (din română în italiană) şi legalizează următoarele acte: certificate de naştere, certificate de căsătorie, cazier judiciar, certificate de deces, permise de conducere auto, diplome de bacalaureat. De asemenea, traduce si legalizează din italiana in romana, documentele necesare pentru constituirea dosarelor de redobandire si pierdere a cetăţeniei române.