La mancata esibizione senza giustificato motivo, a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, del passaporto o di altro documento di identificazione, da parte del cittadino extracomunitario presente irregolarmente nel territorio dello Stato, è sanzionato ai sensi dell’ art. 6, co. 3, D.Lgs. 286/1998” con l'arresto fino ad 1 anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000. La Corte di Cassazione ha invece precisato con una recente sentenza che tale disposizione non è più applicabile ai cittadini extracomunitari che vivono in Italia privi del permesso di soggiorno.

Asadar o persoana extracomunitara in neregula cu actele in Italia nu mai este sanctionata de lege in cazul neprezentarii documentului de identitate sau de sedere agentilor responsabili de publica siguranta.

Cetăţenii români care au asupra lor vechile certificate de stare civilă (certificate de naştere, de căsătorie) pentru uz extern eliberate de fostul serviciu central de stare civilă, sunt îndrumaţi să şi le preschimbe, înaintea depunerii unei noi solicitări pentru eliberarea paşaportului romanesc. 

 Pentru paşaportul simplu cererile se depun personal de către solicitanţi, prezența fiind absolut obligatorie pentru prelevarea datelor biometrice, conform normelor în vigoare.

Paşaportul nu se mai obţine așadar prin mandatar cu procură specială. Se eliberează paşaport individual şi pentru minori, acesta nemaiputând fi inclus în paşaportul părinţilor.