Actele de stare civilă ale cetăţenilor români (certificat de naştere, certificat de căsătorie) întocmite în străinătate au putere doveditoare în România numai dacă sunt înscrise în registrele de stare civilă române. Cetăţenii români au obligaţia ca, în termen de 6 luni de la primirea certificatului sau a extrasului de stare civilă, să solicite transcrierea acestor acte.

Misiunile diplomatice ale României în străinătate vor elibera certificate de naştere, respectiv de căsătorie româneşti, în urma înscrierilor actelor de stare civilă străine. Legea 201 din 2009 prevede că, în cazul în care întocmirea actului nu a fost făcută la misiunea diplomatică sau la oficiul consular, acesta se face în ţară la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ teritoriale pe a cărei rază se află domiciliul părinţilor.

Chiar dacă este valabil pentru 30 de zile, cererea pentru titlul de călătorie poate fi fi făcută încă de pe acum la sediul Consulatului României la Torino.

Solicitanţii trebuie să specifice perioada pentru care documentul este necesar, în limita celor 30 zile legale. Acesta se elibereaza exclusiv pentru întoarcerea în România, unde vor fi îndeplinite demersurile pentru obtinerea unui nou pasaport simplu electronic.

La mancata esibizione senza giustificato motivo, a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, del passaporto o di altro documento di identificazione, da parte del cittadino extracomunitario presente irregolarmente nel territorio dello Stato, è sanzionato ai sensi dell’ art. 6, co. 3, D.Lgs. 286/1998” con l'arresto fino ad 1 anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000. La Corte di Cassazione ha invece precisato con una recente sentenza che tale disposizione non è più applicabile ai cittadini extracomunitari che vivono in Italia privi del permesso di soggiorno.

Asadar o persoana extracomunitara in neregula cu actele in Italia nu mai este sanctionata de lege in cazul neprezentarii documentului de identitate sau de sedere agentilor responsabili de publica siguranta.

Cetăţenii români care au asupra lor vechile certificate de stare civilă (certificate de naştere, de căsătorie) pentru uz extern eliberate de fostul serviciu central de stare civilă, sunt îndrumaţi să şi le preschimbe, înaintea depunerii unei noi solicitări pentru eliberarea paşaportului romanesc. 

 Pentru paşaportul simplu cererile se depun personal de către solicitanţi, prezența fiind absolut obligatorie pentru prelevarea datelor biometrice, conform normelor în vigoare.

Paşaportul nu se mai obţine așadar prin mandatar cu procură specială. Se eliberează paşaport individual şi pentru minori, acesta nemaiputând fi inclus în paşaportul părinţilor.