case1

Din 31 august, nicio casa nu mai poate fi construita fara angajarea unui diriginte de santier! Cei care nu vor proceda in acest fel vor risca sa primeasca amenzi de pana la 10.000 de lei. 

Concret, si cei care construiesc case la tara - sau care fac lucrari de interventie la locuintele existente - vor fi obligati sa angajeze diriginti de santier autorizati, chiar daca cladirea va avea doar parter sau parter cu un etaj. In plus, de verificarea calitatii lucrarilor se vor ocupa si responsabilii tehnici cu executia autorizati, care vor fi angajati de catre persoanele ce vor executa efectiv lucrarile.

Pe deasupra, proiectele, executia lucrarilor si a constructiilor vor fi expertizate tehnic de catre experti tehnici atestati.

Atentie!

Persoanele care nu vor angaja un diriginte de santier pentru a verifica executia lucrarilor vor fi amendate cu sume cuprinse intre 5.000 si 10.000 de lei.

La tara, proiectele tehnice nu vor fi controlate pentru casele care au doar parter.

Proiectele tehnice vor fi controlate, inainte de a fi folosite, de catre verificatori atestati in acest sens, scrie in Legea nr. 177/2015. Verificatorii vor trebui neaparat sa fie alte persoane in afara de cele care au intocmit proiectele.

" Verificarea proiectelor privind respectarea reglementarilor tehnice referitoare la cerintele fundamentale aplicabile, se efectueaza de catre specialisti verificatori de proiecte atestati pe domenii/subdomenii si specialitati, altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor. Verificatorul de proiect atestat nu poate verifica si stampila proiectele intocmite de el, proiectele la a caror elaborare a participat sau proiectele pentru care, in calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de expertiza tehnica ", scrie in noua lege.

Cu toate acestea, proiectele tehnice nu vor fi verificate atunci cand este vorba de locuinte unifamiliale care au doar parter si de anexe gospodaresti ale persoanelor fizice, situate in mediul rural si in satele ce tin de municipii si orase. Aceeasi regula se va aplica si pentru constructiile provizorii ce nu necesita autorizatii de construire.

In alta ordine de idei, autoritatile vor veni sa controleze lucrarile, prin intermediul personalului Inspectoratului de Stat in Constructii (ISC). De la aceste verificari vor fi exceptate, totusi, locuintele unifamiliale care au doar parter si anexele gospodaresti ale persoanelor fizice, aflate in mediul rural si in satele ce tin de municipii si orase. De asemenea, inspectorii nu vor controla nici constructiile provizorii si lucrarile care se pot face fara a fi necesara o autorizatie de construire. Proprietarii vor plati statului o cota din valoarea lucrarilor. Noua lege dispune ca investitorii sau proprietarii vor trebui sa vireze o anumita suma de bani catre ISC. Mai exact, suma va fi echivalenta cu o cota de 0,5% din valoarea autorizata (fara TVA) a lucrarilor pentru realizarea locuintelor noi si a lucrarilor de interventie la casele existente.

Suma va fi platita catre ISC dupa cum urmeaza:

50% din bani vor fi virati la data transmiterii la ISC a instiintarii referitoare la data inceperii lucrarilor autorizate;

restul banilor (suma ce va fi calculata ulterior in functie de valoarea finala a lucrarilor) vor fi virati la data semnarii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Nerespectarea acestor termene va fi penalizata cu 0,15% pentru fiecare zi de intarziere.

Atentie! Prevederile noii legi vor intra in vigoare in data de 31 august.

ROLUL UNUI DIRIGINTE DE SANTIER:

Un diriginte de santier are dreptul sa desfasoare activitatea de dirigentie de santier in domeniul autorizat si sa presteze aceasta activitate pentru persoane fizice sau juridice pentru a asigura calitatea executiei lucrarilor de constructii.

Un diriginte de santier are obligatia sa verifice existenta Autorizatiei de Constructie precum si a prevederilor legale cu privire la incadrarea in termenele de valabilitate ;

Un diriginte de santier verifica concordanta dintre proiect si Autorizatia de Constructie;

Un diriginte de santier se ocupa de preluarea amplasamentului si a reperelor de nivelment si predarea acestora catre executantul lucrarii, libere de orice sarcina;

Un diriginte de santier participa impreuna cu proiectantul si cu executantul la trasarea constructiei si la stabilirea bornelor de reper;

Un diriginte de santier are obligatia de a studia proiectul, caietele de sarcini si tehnologia de executie pentru a asigura buna executie a lucrarilor;

Un diriginte de santier are obligatia sa verifice daca proiectul este semnat si stampilat de catre un verificator de proiecte atestat sau de catre un expert ethnic ( acolo unde este cazul );

Un diriginte de santier are obligatia sa verifice existenta Programului de faze emis de Inspectoratul de stat in Constructii;

Un diriginte de santier are obligatia sa verifice documentele de calitate pentru materialele puse in opera pe perioada executiei lucrarilor de constructii;

Un diriginte de santier va interzice utilizarea de materiale fara agrement tehnic sau a tehnologiilor neomologate;

Un diriginte de santier verifica respectarea in detaliu a proiectului pe toata perioada executiei lucrarilor de constructie;

Un diriginte de santier participa la fazele determinante date de proiectantul lucrarii prin programul de faze privind calitatea executiei in constructii;

Un diriginte de santier asista la prelevarea probelor pe materialele puse in opera : otel beton si beton;

Un diriginte de santier informeaza operativ beneficiarul privind eventuale deficiente de ordin calitativ constatate in vederea dispunerii de masuri;

Un diriginte de santier informeaza proiectantul cu privire la eventuale neconcordante intre proiect si lucrarile de constructie in vederea dispunerii masurilor necesare;

Un diriginte de santier urmareste respectarea si indeplinirea masurilor dispuse de proiectant sau de organelle abilitate in cazul in care exista nerespectari sau omisiuni ale proiectului;

Un diriginte de santier preia toate documentele de la constructor si de la proiectant si intocmeste cartea tehnica a constructiei;

Un diriginte de santier urmareste dezafectarea lucrarilor de organizare de santier de pe amplasament si predarea acestuia catre beneficiarul investitiei;

Un diriginte de santier urmareste solutionarea eventualelor obiectii cuprinse in anexele la procesul verbal de receptie;

Un diriginte de santier va preda la finalizarea lucrarilor cartea tehnica catre investitor;

{jcomments on}