lei

Persoanele singure și familiile cu venituri mici pot să solicite anual, conform legislației în vigoare, ajutorul pentru încălzirea locuinței. Acesta este acordat doar dacă sunt îndeplinite anumite condiții, iar cererea și actele doveditoare trebuie depuse la primărie până la mijlocul lunii octombrie.

În principiu, pentru a putea obține ajutorul, veniturile solicitanților trebuie să fie sub anumite niveluri stabilite prin OUG nr. 70/2011, ce sunt raportate la indicatorul social de referință (ISR - în valoare de 500 de lei). Astfel, în cazul energiei termice, ajutorul poate fi obținut de familiile cu un venit net mediu lunar pe membru de până la 1,572 ISR (786 de lei) și de persoanele singure cu un venit net mediu lunar de maximum 2,164 ISR (1.082 de lei). Concret, cuantumul acoperit de autorități din costul de încălzire scade sau crește în funcție de venitul net mediu lunar.

În cazul ajutoarelor pentru gaze naturale, energie electrică și lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, limita maximă a venitului net mediu lunar pe persoană (persoana singură sau membrul de familie) trebuie să fie, în principiu, de cel mult 1,230 ISR (615 lei).

Cand si cum poate fi depusa cererea

Ajutorul pentru încălzirea locuinței poate fi solicitat anual până la data de 15 octombrie, acesta fiind termenul-limită de bază, potrivit OUG nr. 70/2011. Totuși, autoritățile acceptă și cererile depuse după această dată, în timpul sezonului rece, caz în care ajutorul se acordă fie începând cu luna depunerii cererii (dacă solicitarea se face până la data de 20 a lunii), fie începând cu luna următoare depunerii cererii (dacă solicitarea se face după data de 20 a lunii). Aici, important de precizat este că sezonul rece este reprezentat de perioada 1 noiembrie - 31 martie.

Pentru a solicita ajutorul pentru încălzirea locuinței, cererea, ce trebuie să fie însoțită de o declarație pe propria răspundere referitoare la componența familiei și veniturile acesteia, se depune la primăria localității de domiciliu, se arată în ordonanța de urgență a Executivului. Aceasta se poate depune fie individual, fie prin intermediul asociațiilor de proprietari/locatari, în funcție de situație.

Totuși, pentru a putea stabili dreptul la ajutor, primarii pot cere atât acte doveditoare ce atestă componența familiei și veniturile realizate de membrii acesteia, cât și acte doveditoare cu privire la locuință sau la bunurile deținute.

Dacă actele doveditoare prezentate de solicitanți ridică suspiciuni cu privire la acordarea ajutorului, primarul poate să decidă acordarea acestui drept în baza unei anchete sociale a serviciului public de asistență socială. Mai precis, ancheta socială este opțională pentru energia termică, gazele naturale și lemnele, cărbunii și combustibilii petrolieri, însă pentru energia electrică este obligatorie

Dacă ai anumite bunuri, riști să nu primești ajutorul

Autoritățile țin cont și de bunurile mobile și imobile pe care le au solicitanții. În acest sens, în Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 există o listă a bunurilor care, dacă se află în proprietatea solicitanților, duc la refuzarea ajutorului pentru încălzirea locuinței. Concret, actul normativ face referire la:

bunuri imobile:

clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești;

terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală;

bunuri mobile (care funcționează):

autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de zece ani, cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;

mai mult de un autoturism/o motocicletă cu o vechime mai mare de zece ani;

autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;

șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”;

utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;

utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;

utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric;

depozite bancare: depozite bancare de peste 3.000 de lei;

terenuri/animale și/sau păsări: suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 de euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 de euro pentru familie.

Așadar, este de ajuns ca un solicitant să dețină fie și doar unul dintre bunurile enumerate mai sus pentru a-i fi respinsă cererea de către primar. Totuși, excepție face situația în care o persoană singură sau o familie deține anumite bunuri din listă, dar acestea sunt închiriate, arendate sau concesionate altor indivizi.

Fonte: avocatnet.ro